BEHANDELING

| Behandeling

Psychologie Praktijk Frankort

Algemeen

Psychologie Praktijk Frankort is een praktijk voor de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). De behandeling is relatief korturend en bestaat uit ongeveer 4 tot maximaal 12 sessies, afhankelijk van jouw situatie. De GB-GGZ is vooral bedoeld voor mensen met lichte tot matige klachten, die daar nog geen of weinig eerdere behandeling voor hebben gehad.
Maar ook als het iets ernstiger of hardnekkiger is kan je mogelijk bij mij terecht. Twijfel je? Overleg met je huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of je in aanmerking komt, of neem contact op. Voor (zeer) ernstige klachten, verslaving en sterke suicidale gedachten is Psychologie Praktijk Frankort niet de juiste plek.

Voor gedetailleerde informatie, zie het Kwaliteitsstatuut, de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.
Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP.

Ik werk volgens wetenschappelijk ondersteunde behandelmethoden en ben op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het vak. Meestal zal je behandeling bestaan uit een aanpak met cognitieve gedragstherapie, toegespitst op jouw situatie en klachten. Je kan bij mij ook terecht voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, ofwel EMDR. In beide methodieken ben ik grondig geschoold en zeer ervaren.
In aanvulling op je behandeling zal je meestal ook gebruik maken van E-health, zodat je ook thuis met duidelijke informatie en oefeningen aan de slag kan. Psychologie Praktijk Frankort heeft de beschikking over een uitgebreid aanbod in E-health.

NB: Op het moment vinden vanwege de COVID-19 pandemie veel behandelingen plaats via beeldbellen. Het is echter ook mogelijk om de behandeling op locatie te laten plaatsvinden.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je zicht krijgt op de gewoontes in denken en doen die samenhangen met jouw klachten. Je leert deze gewoontes te doorbreken en vervolgens om te zetten naar nieuwe, meer helpende gewoonten. Het is een actieve en doelgerichte behandeling; tussen de sessies ga je thuis aan de slag met oefeningen en we richten ons op wat jij bereiken wil.
Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk goed onderzochte behandelvorm die effectief is gebleken voor veel klachten.
Lees meer over cognitieve gedragstherapie op: www.cognitievegedragstherapie.nl

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, afgekort EMDR, is een behandeling die zich richt op het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s. Maar ook bij andere klachten kan EMDR een passende aanpak zijn. In de sessies roep je de nare herinneringen op terwijl je tegelijkertijd wordt afgeleid, onder andere door het maken van snelle oogbewegingen. Dat klinkt misschien vreemd (en dat is het misschien ook wel), maar EMDR is een goed onderzochte en wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethode.
Lees meer over EMDR op: https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

E-Health

E-health is behandeling via digitale middelen, zoals je laptop, tablet of mobiele telefoon. Deze kan bestaan uit informatie, vragenlijsten, dagboeken of behandelmodules. Met E-health kan je rustig vanuit huis aan je doelen werken, wanneer jou dat uit komt. Het kan een onderdeel van je reguliere behandeling zijn, maar ook ingezet worden als een op zichzelf staande behandeling. Psychologie Praktijk Frankort beschikt over een uitgebreid E-health aanbod, dat voor jouw situatie op maat kan worden gemaakt.