VERGOEDINGEN / TARIEVEN

| Vergoedingen / Tarieven

Psychologie Praktijk Frankort

Zorgverzekering

Ik werk contractvrij en heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Heb je een restitutiepolis dan heb je doorgaans recht op 90-100% vergoeding. Heb je een naturapolis, combinatiepolis of budgetpolis dan wordt tussen de 65% en 80% vergoed. De exacte vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar, dus laat je goed informeren door je eigen verzekeraar!
Let op: Je doet per kalenderjaar een beroep op je eigen risico, ongeacht of de zorgverlener gecontracteerd of ongecontracteerd werkt.

Per 1 januari 2022 is in Nederland het Zorgprestatiemodel (ZPM) van kracht. Je behandeling wordt per sessie (genaamd ‘consulten’) verrekend. Daardoor is het duidelijk welke kosten verbonden zijn aan welke zorg. Maandelijks ontvang je een factuur die je zelf indient bij je zorgverzekeraar.

Jaarlijks worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de maximale tarieven voor een behandeling in de Generalistische Basis GGz vastgesteld. Psychologie Praktijk Frankort hanteert deze tarieven. In de tabel hieronder vind je de actuele tarieven. De bedragen zijn inclusief zogeheten ‘indirecte tijd’; de tijd die wordt besteed aan administratieve handelingen rondom je dossier, voorbereiding van de sessies, verslaglegging, overleg en correspondentie aan je huisarts. Welke consulten het beste passen bij jouw situatie wordt in overleg bepaald bij het opstellen van het behandelplan. Meest gangbaar is een intakegesprek van 75 minuten en behandelsessies van 45 minuten of 60 minuten.

 

  Tarief   Tarief
Meest gangbare consulten 2023 2024 Overige consulten 2023 2024
Intake 60 min 170,81 183,44 Diagnostiek 15 min 64,22 68,88
Intake 75 min 208,19 223,48 Diagnostiek 30 min 106,43 114,20
Intake 90 min 255,14 274,01 Diagnostiek 120 min 367,51 380,13
Behandelsessie 45 min 126,49 135,89 Behandelsessie 15 min 52,20 56,19
Behandelsessie 60 min 150,22 161,46 Behandelsessie 30 min 89,02 95,67
Behandelsessie 75 min 184,96 198,72 Behandelsessie 120 min 332,11 346,41
Behandelsessie 90 min 225,88 242,76

 

 

Meer weten over:
– Vergoedingen per verzekeraar 2024
– Waarom contractvrij werken?

Zelf betalen

Het is ook mogelijk je behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld wanneer je klachten niet onder de basisverzekering vallen, zoals aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen en slaapstoornissen. Dat wordt onverzekerde zorg of niet-basispakketzorg genoemd. De tarieven van deze zorg zijn inclusief indirecte tijd (verslaglegging, overleg, voorbereiding, etc), en zijn vrijgesteld van BTW. Psychologie Praktijk Frankort hanteert de volgende tarieven (2024):

Intake, inclusief behandelplan € 170,- 60 minuten
Behandelsessie 45 min. € 125,- 45 minuten
Behandelsessie 90 min. € 225 90 minuten

Vallen je klachten wél onder verzekerde zorg, maar wil je tóch niet declareren bij je zorgverzekeraar,
dan betaal je de tarieven die horen bij verzekerde zorg (en dus Generalistische Basis GGZ, zie de tabel onder Zorgverzekering).
Wanneer je de behandeling zelf betaalt is een verwijzing van de huisarts niet nodig.
Tip: Wanneer je vermoedt dat je klachten werk gerelateerd zijn, overweeg dan eens te overleggen met je werkgever over (mee)financiering.